Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tổng Kết Hội khỏe Phù Đổng Huyện Bố Trạch, Lần Thứ XVIII Năm 2018

28-08-2018

Chiều ngày 15 tháng 3 năm 2018, tại trường Hội trường Phòng GD&ĐT, đã tổ chức Tổng kết Hội khoẽ Phù Đổng huyện Bố Trạch, lần thứ XVIII năm 2018.

Đ/c Võ Hải Quân – Phó Trưởng Phòng GD&ĐT, Phó trưởng Ban trọng tài, thông qua kết quả thi đấu Hội khoẽ Phù Đổng huyện Bố Trạch, lần thứ XVIII năm 2018.

Đ/c Lê Thị Thanh Thuỷ  – Chuyên viên Phòng GD&ĐT, thành viên Ban tổ chức, công bố quyết định khen thưởng thi đấu Hội khoẽ Phù Đổng huyện Bố Trạch, lần thứ XVIII năm 2018.

Đ/c Nguyễn Minh Ngọc – HUV, Trưởng Phòng GD&ĐT, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức, phát tổng kết Hội khoẽ Phù Đổng huyện Bố Trạch, lần thứ XVIII năm 2018.

Các đ/c Ban chỉ đạo, Ban tổ chức trao giải nhất cho các môn đồng đội.


TIN VIDEO
THỜI TIẾT

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 SƠN TRẠCH

Địa chỉ: Thị trấn Phong Nha, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: th_so1sontrach@quangbinh.edu.vn

Website: thso1sontrach.edu.vn