Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Khai Giảng Năm Học 2017-2018

28-08-2018

Sáng ngày 05 tháng 9 năm 2017, các đơn vị trường học trong toàn huyện Bố Trạch tổ chức Khai giảng năm học 2017-2018, theo đúng Kế hoạch của Sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm học 2017-2018, toàn huyện có 38.134 học sinh đến trường (trong đó Bậc học MN: 11.782 cháu; Bậc học TH: 14.869 học sinh; Bậc học THCS: 11.483 học sinh).


TIN VIDEO
THỜI TIẾT

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 SƠN TRẠCH

Địa chỉ: Thị trấn Phong Nha, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: th_so1sontrach@quangbinh.edu.vn

Website: thso1sontrach.edu.vn